เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(0)

ประชุมการจัดเครือข่ายจัดนวตกรรมปฐมภูมิ Telemedicine , การส่งยาไปรษณีย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) นอกหน่วยบริการ และคลินิกการพยาบาลผดุงครรภ์ ในวันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิืศรีวัฒนา 061-4200030 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/11/2566 ถึง 23/11/2566


(1)

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ LTC (Long term Care) จังหวัดสระบุรี วันที่ 7 พ.ย.2566 เวลา13.00 -16.30 น.

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี โทร 084-439-0145 และนางสาวภัทร์ศรันย์ บุญวงศ์อนันต์ โทร 087-563-2318

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/11/2566 ถึง 06/11/2566


(43)

ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนต่อการสร้างการรับรู้ และคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2567

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566  เวลา 08.30-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม :

สุนันท์  0901975188

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/10/2566 ถึง 25/10/2566


(40)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววาณี จาตะวงษ์

โทร.084 7512720

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/08/2566 ถึง 01/09/2566


(60)

ประชุมการคืนข้อมูลผลการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2566 ระดับพื้นที่สปสช เขต 4 สระบุรี
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
(หน่วยบริการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี  )
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย  โทร.081-9463931
น.ส.ฐิติพร อยู่คง โทร.085-9851615

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/08/2566 ถึง 07/09/2566


(80)

ประชุมการคืนข้อมูลผลการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2566 ระดับพื้นที่สปสช เขต 4 สระบุรี
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
(หน่วยบริการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดสิงห์บุรี)

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย  โทร.081-9463931
น.ส.ฐิติพร อยู่คง โทร.085-9851615
 

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/08/2566 ถึง 03/09/2566


(78)

ประชุมการคืนข้อมูลผลการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2566 ระดับพื้นที่สปสช เขต 4 สระบุรี
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

(หน่วยบริการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก)

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
 

 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย  โทร.081-9463931
น.ส.ฐิติพร อยู่คง โทร.085-9851615

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/08/2566 ถึง 28/08/2566


(21)

ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ระดับเขต ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 มาตรา 18(13) โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566  ณ  ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา

***เนื่องจากจัดประชุมวันเดียว ไม่สามารถพักค้างคืนได้ กรณีพักค้างคืนผู้เข้าประชุมต้องออกค่าที่พักเอง***

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวสุนันท์ ภูธร 0901975188

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 08/05/2566 ถึง 15/05/2566


(0)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต เดือนพฤษภาคม

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม บีบี203 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม :

นายอุดมศักดิ์  บุญอร่ามพงษ์ โทร ๐๙๐-๑๙๗๕๑๘๐

นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ โทร 0966959141

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/04/2566 ถึง 11/05/2566


(70)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล แก่ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ ม.50(5)

และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

วันที่ 24-25 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก

 

ติดต่อสอบถาม :

1.น.ส.สุนันท์ ภูธร 0901975188

2.นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ 0966959141

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/03/2566 ถึง 24/03/2566

จำนวนทั้งหมด 36 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด